Kadencja 2014-2018

(1150) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie dosadzenia drzew i krzewów miododajnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości