Kadencja 2014-2018

(1149) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie uzupełnienia brakujących koszy na śmieci na targowisku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości