Kadencja 2014-2018

(1148) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przygotowania szczegółowego protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego z 18 kwietnia 2018 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości