Kadencja 2014-2018

(1147) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie tabelarycznego przedstawienia nadwyżki budżetowej za 2017 rok.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości