Kadencja 2014-2018

(1146) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie programu "ekologicznego" dla mieszkańców.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości