Kadencja 2014-2018

(1145) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Wybickiego i Czwartaków; przycięcia gałęzi na ul. Czwartaków; zagospodarowania terenu przy nastawni; rozgarnięcia tłucznia prz

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości