Kadencja 2014-2018

(1144) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie podania informacji kiedy rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej; podania informacji na jakim etapie jest projekt kładki w ciągu ul. Li

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Lista wiadomości