Kadencja 2014-2018

(1141) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości