Kadencja 2014-2018

(1139) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie usunięcia zarośli na ul. Świerkowej i naprawy kosza do gry na boisku przy ul. Czajkowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości