Kadencja 2014-2018

(1138) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie obsługi monitoringu miejskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości