Kadencja 2014-2018

(1137) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie pilnego wyrównania ul. Kazimierza Odnowiciela.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości