Kadencja 2014-2018

(1136) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie wykonania odwodnienia w obrębie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości