Kadencja 2014-2018

(1135) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany sposobu informowania o stanie mienia, uzupełnienia brakujących danych, objaśnienia wskazanych zmian oraz korekty błędnie podanych


Lista wiadomości