Kadencja 2014-2018

(1134) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wyjaśnienia roli sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości