Kadencja 2014-2018

(1132) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie budowy nowego budynku przedszkola integracyjnego przy ul. Topolowej/Sowińskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości