Kadencja 2014-2018

(1131) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przekazania Radzie Miejskiej do uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości