Kadencja 2014-2018

(1130) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości