Kadencja 2014-2018

(1129) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zlikwidowania sterty kruszywa na skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Kwiatowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości