Kadencja 2014-2018

(1128) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie objęcia ochroną konserwatorską kolumny w Rogalinie i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości