Kadencja 2014-2018

(1127) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie wyrównania dróg od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mieczewo Osada.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości