Kadencja 2014-2018

(1126) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przedstawienia informacji na temat nadzoru nad świetlicami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości