Kadencja 2014-2018

(1125) Wniosek radnego Michała Kleibera w sprawie zmiany długości niecki projektowanego basenu z 24,95 m na 25,00 m.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości