Kadencja 2014-2018

(1123) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania 2 słupków odblaskowych na ul. Wodnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości