Kadencja 2014-2018

(1122) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie budowy dolnej płyty targowiska miejskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości