Kadencja 2014-2018

(1121) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie postawienia nowej wiaty przystankowej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazuące sprawę Brumistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości