Kadencja 2014-2018

(1120) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie projektu pływalni w Mosinie oraz wniosek w sprawie wydłużenia projektowanego basenu pływackiego.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę  Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości