Kadencja 2014-2018

(1119) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie wyjaśnień dotyczących Sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2017 rok.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości