Kadencja 2014-2018

(1117) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie projektu kładki pieszo-rowerowej w Krosinku, ul. Lipowa.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik.pdf

Lista wiadomości