Kadencja 2014-2018

(1116) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie kopii Sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości