Kadencja 2014-2018

(1115) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci na terenie Osiedla nr 6.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości