Kadencja 2014-2018

(1114) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie uporządkowania zieleni na ul. Kołłątaja/Mickiewicza oraz w rejonie ul. Budzyńskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości