Kadencja 2014-2018

(1113) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie rozpoznania możliwości budowy hali przyszkolnej w technologii konstrukcji stalowej, słupowo-łukowej lub drewnianej z pokryciem membranowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości