Kadencja 2014-2018

(1112) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie przygotowania planu zagospodarowania terenu przy sklepie w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości