Kadencja 2014-2018

(1111) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur dotyczące wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości