Kadencja 2014-2018

(1110) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie zamontowania mocniejszego oświetlenia przy tężni w "Ptasim Parku" w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości