Kadencja 2014-2018

(1109) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wymiany lub zastosowania trwalszego materiału w gumowych ogranicznikach przy ul. Farbiarskiej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości