Kadencja 2014-2018

(1108) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie włączenia prądu na ul. Śremskiej i ul. Jasnej w Mosinie oraz wyrównania ulic w Krosinku i w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości