Kadencja 2014-2018

(1107) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie sporządzenia projektu chodnika wzdłuż ul. Czwartaków w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości