Kadencja 2014-2018

(1106) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 431 i budowy mostu w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości