Kadencja 2014-2018

(1105) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zrzutu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości