Kadencja 2014-2018

(1104) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie udostępnienia protokołów z posiedzeń walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Aquanet.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości