Kadencja 2014-2018

(1102) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej na budowę chodnika w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości