Kadencja 2014-2018

(1101) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie usunięcia wrastających akacji w drogę gminną w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości