Kadencja 2014-2018

(1100) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie projektu wodociągu w Sowińcu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości