Kadencja 2014-2018

(1099) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na potrzeby OSP Pecna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości