Kadencja 2014-2018

(1098) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie szkoły w Pecnej przy ul. Szkolnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości