Kadencja 2014-2018

(1097) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi dojazdowej do majątku Kubalin.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości