Kadencja 2014-2018

(1096) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wymiany barierki oraz remontu chodnika na ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości