Kadencja 2014-2018

(1095) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie posprzątania skwerów przy ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości