Kadencja 2014-2018

(1093) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zlecenia firmie zewnętrznej przeprowadzenia audytu gospodarki odpadami w Gminie Mosina.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości